คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง

1. เตรียมลูกเสือสำรอง 2. อนามัย 3. ความสามารถเชิงทักษะ 4. การเดินทางสำรวจ
5. การค้นหาธรรมชาติ 6. ความปลอดภัย 7. บริการ 8. ธงและประเทศต่างๆ
9. การฝีมือ 10. กิจกรรมกลางแจ้ง 11. การบันเทิง 12. การผูกเงื่อน
13. คำปฏิญาณและกฎ