#จัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือ
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 ที่ห้อง War Room ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการ
นำเสนอคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ความเห็นชอบต่อไป และจัดทำแผนนิเทศ กำกับติดตามงานลูกเสือ ประจำปี 2564.........

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.สพป.พิจิตร เขต 1 : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top