การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมาย ดร.สิทธิ์ศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
และคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564 ดำเนินการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม โรงเรียนบ้านสุขสำราญ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ประจำปี 2564 และส่งเสริมการจัดการเรียนสอนลูกเสือของโรงเรียน..

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / คุณากร  จันทพิมพ์ : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************


กลับด้านบน
Back to top