#ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และ นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการค่ายลูกเสือให้มีมาตรฐาน มีความพร้อมในการบริการ
รวมทั้งการบริหารกิจการลูกเสือในจังหวัด ระหว่างวันที่ 24 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร....

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.สพป.พิจิตร เขต 1 : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top