ลูกเสือรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร มอบหมาย
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมกันปลูกต้นไม้
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ
#รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือ 77 จังหวัดเป็นสถานที่ในการปลูกป่า

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.สพป.พิจิตร เขต 1 / บุคลากรทางการลูกเสือ : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************


กลับด้านบน
Back to top