การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3
 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร ดำเนินการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ระดับสถานศึกษา รุ่นที่
3 นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัด ประธาน มีผู้บริหารการศึกษาและผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 40 คน
คณะวิทยากรแกนนำจำนวน
23 คน รวม 63 คน เข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชาละวัน
เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ....

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.สพป.พิจิตร เขต 1 : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top