การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชาลวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายมานิตย์ นาคเมือง หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตรและผู้อำนวยการฝึกอบรม
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้คับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที 28 30 ตุลาคม 2564
การฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่จัดทำขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ........

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.สพป.พิจิตร เขต 1 : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top