พิธีปิดและสรุปผลการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

24 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชาลวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายพยอม วงษ์พูล หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทำหน้าที่ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ประชุมสรุปผลการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดพิจิตร และทำพิธีปิดการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ......
 

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.สพป.พิจิตร เขต 1 : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top