โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ
 

ดร.ผกาภรณ์  พลายสังข์ ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ประธานประชุมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ
 ประจําปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียน วิถีลูกเสือ

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.สพป.พิจิตร เขต 1 : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top