#ลูกเสือพิจิตร 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด
เมื่อ 29 เมษายน 2563 ที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี
จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือพิจิตร 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด
ด้วยการบริจาคเงิน อาหาร ถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภคบริโภค) ขนย้ายสิ่งของที่มีผู้มาบริจาค และจัดระเบียบแถวผู้มารับบริจาค.....
https://www.bugaboo.tv/watch/495895

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.สพป.พิจิตร เขต 1 : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top