การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ข้้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2563
ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ.......

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / วิทยากร : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top