พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ร่วมกับชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้ชั้นสูงแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปดำเนินการในกองลูกเสือของตนและดำเนินการตรวจขั้นที่5
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จนกระทั่งได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ที่ได้ตรากตรำต่องานหนักมาจนกระทั่งได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน จำนวนทั้งสิ้น 37 ราย.....
 

** กัญญา ภูทวี และ Cr. ปชส.พิจิตร เขต 1 : ภาพข่าว **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************


กลับด้านบน
Back to top