วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร โดยมีว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 กล่าวรายงาน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี
และชมรมลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 1,466 คน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
จากนั้นลูกเสือ เนตรนารี พร้อมใจกันทำจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือต่อไป

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / วิษณุ  สนปี : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************


 

กลับด้านบน
Back to top