งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (จังหวัดพิจิตร) ประจำปี 2562

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (จังหวัดพิจิตร) ประจำปี 2562
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 กล่าวรายงานนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ
รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร มาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (จังหวัดพิจิตร) ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 286 คน และลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 1,476 คน เข้าร่วมพิธีที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี แก่คณะลูกเสือแห่งชาติ.....
** กัญญา ภูทวี :ข่าว / ธนิตา  ศิริอ่อน : ภาพ **

www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top