ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

มื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำ
ให้คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ความเห็นชอบต่อไป....

กัญญา ภูทวี : ข่าว / ธาริณี  ปัญญาวราภรณ์ : ภาพ
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom


กลับด้านบน