รับโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561

มื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
รับโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 อันดับที่ 1 จาก สพฐ.
ในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ กำหนดการประชุม
ในวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ซึ่ง สพฐ. ดำเนินการคัดเลือก สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
การยกย่อง ชมเชย สพท. ที่ตั้งใจพัฒนางานลูกเสือจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจและให้เกียรติแก่ผู้บริหาร สพท. ข้าราชการในสังกัด ครู-อาจารย์
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า จากการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือที่หลากหลาย มีคุณภาพ มีประโยชน์ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงส่งผลให้ สพป.พิจิตร เขต 1 ได้รับรางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ 8 ปีซ้อน คือในปีงบประมาณ 2554 2561 และได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 4 ปีซ้อน คือในปีงบประมาณ 2558 - 2561
 

** Kanya  Phuthawee : News / Wisanu  Sonpee : Picture / Cr...ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต1  **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************
  

เก็บตก


กลับด้านบน
Back to top