กิจกรรมค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง Day Camp 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง Day Camp
ของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วยโรงเรียนใน warroom เมืองสระหลวง และโรงเรียนในกลุ่มคลองเมืองหลวง warroom โอฆะนคร. ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ. จังหวัดพิจิตร

กัญญา ภูทวี : ข่าว / วิษณุ  สนปี : ภาพ
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom


กลับด้านบน