วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พ.ย 61 ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 และคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานต่อนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ประกอบพิธี
ถวายเครื่องสักการะ วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา พร้อมใจกันมาประกอบพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาต่าง ๆ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร และชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิจิตร ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี และแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน หลังเสร็จพิธีแล้ว ลูกเสือ เนตรนารี แยกย้ายไปบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ..

https://www.obec.go.th/archives/25633

** Kanya  Phuthawee : News / Wisanu  sonpee : Picture  **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************
  

กลับด้านบน
Back to top