[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.206.83.16     
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมนูหลัก
สารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ประจำปี 2562

รายงานนิเทศลูกเสือ 2562
รายงานนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน 2562
ข้อมูลสารสนเทศ
ระเบียบ คู่มือ แนวปฎิบัติ

** ระเบียบ
           - ลูกเสือสำรอง
              - ลูกเสือสามัญ
              - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

** คู่มือส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

**  หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 2561
**  แบบลูกเสือต่างๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.ลูกเสือ/
กฎกระทรวง/ ข้อบังคับ
https://www.scoutthailand.org/
pages/about-law.php
หลักเกณฑ์ร.ร.ต้นแบบ2561
หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 2561
การนิเทศ กำกับ ติดตามฯ
การนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา

....................................

บทที่ 1-2
บทที่ 3-5
ภาคผนวก
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น


smiley ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2563
smiley ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2562
smiley ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2561
smiley ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2560
smiley ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2559
smileyผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2558
smileyผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2557
smileyผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2556
smiley ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2555
รับเหรียญลูกเสือสดุดี
yes ประจำปี 2554 - 2555
รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์


ลส.นน.รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ 2561
ลส.นน.รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ 2560
ลส.นน.รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ 2559

ทำประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ

คู่มือการประกวดระเบียบแถว61
คู่มือการประกวดระเบียบแถว 61

sound ประกวดระเบียบแถว 61

ทำวันทยาวุธโดยใช้ไม้ถือ
งานชุมนุมลูกเสือ(ย้อนหลัง)

งานชุมนุมลูกเสือ ปี 2562
งานชุมนุมลูกเสือ ปี 2561
านชุมนุมลูกเสือ ปี 2560
งานชุมนุมลูกเสือ ปี 2559
งานชุมนุมลูกเสือ ปี 2558
งานชุมนุมลูกเสือ ปี 2557
งานชุมนุมลูกเสือ ปี 2556
Link
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เพลงลูกเสือ
แบบขอ
วูดแบดจ์ 3 ท่อน
วุฒฺิทางลูกเสือ
ครูตุ๊เจ้าดอทคอม
เอกสารลูกเสือ 25 เล่ม
pack  meeting


หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
เล่ม 1 หลักสูตรลูกเสือสำรอง
เล่ม 2 หลักสูตรลูกเสือสามัญ
เล่ม 3 หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เล่ม 4 หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ
เล่ม 5 คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ที่มา : สโมสรลูกเสือสำนักงาน ป.ป.ส.

คู่มือเสริมทักษะลูกเสือ
ลูกเสือสำรอง ป1
ลูกเสือสำรอง ป2
ลูกเสือสำรอง ป3
ลูกเสือสามัญ ป4
ลูกเสือสามัญ ป5
ลูกเสือสามัญ ป6
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม1
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม2
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม3


  
เปิดอบรม
โล่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น อันดับ 1
เยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร


ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ภาพกิจกรรม

ประเมินโรงเรียนตั้นแบบลูกเสือ สพฐ. 64

การเข้าค่ายพักแรมกลุ่มป่ามะคาบ

ประชุมเห็นชอบแผนประจำปี 2563

ดร.สุรินทร์  แก้วมณี ตรวจเยี่ยมค่ายฯ

ลูกเสือปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด

ลูกเสือยั่งยืน

ทำแผนปฏิบัติการลูกเสือ

วันมหาธีรราชเจ้า

อบรม ATC สามัญรุ่นใหญ่

ูกเสือจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม

อบรม BTC สำรอง

ร่วมงานงานเฉลิมพระเกียรติ

ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

โรงเรียนวิถีลูกเสือ

กิจกรรม 1 กรกฎาคม


เยี่ยมค่ายลูกเสือพิจิตร


ันน้ำใจสู้ภัยโควิด

โล่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปี 2562

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นิเทศติดตามลูกเสือโรงเรียน 100 %

ลูกเสือจิตอาสา

World Scout Jamboree Mondial

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


งานนชุมนุมลูกเสือภาคเหนือ


อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

S.B.T.C. 1/2562

พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์

สพป.กำเพงเพชร เขต 2 ศึกษาดูงาน

ติดตามผลการดำเนินงานลูกเสือ

สรรหาและคัดเลือก

จัดทำแผนปฏิบัติการ 2562

วันมหาธีรราชเจ้า 2561

D
ay Camp

โล่ดีเด่น 2561

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 61
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>

ยกเลิกการจัดงานชุมนุมฯ

เรื่อง ยกเลิกการจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจำปี 2563 
 เพิ่มเติม https://phukhaopost.com/news/3-100-7570-

ผู้อำนวยการลูกเสือ

นายพยอม  วงษ์พูล
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาพิจิตร เขต1

กิจกรรมลูกเสือดีเด่นที่1
กิจกรรมลูกเสือดีเด่นที่1
(5ปีซ้อน)


รับโล่ สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น
อันดับ 1 ประจำปี 2562

รับโล่ สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น
อันดับ 1 ประจำปี 2561

รับโล่ สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น
อันดับ 1  ประจำปี 2560

รับโล่ สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 
อันดับ 1  ประจำปี 2559

รับโล่ สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 
อันดับ 1  ประจำปี 2558

รับโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557

รับโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
                                    
รับโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555
  
รับโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 18/มี.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
9 คน
สถิติเดือนนี้
503 คน
สถิติปีนี้
4390 คน
สถิติทั้งหมด
570376 คน
IP ของท่านคือ 18.206.83.16
(Show/hide IP)
สาธิตระเบียบแถว 61
ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ
งานชุมนุมลูกเสือ
งานชุมนุมลูกเสือ ปี2562